Shop tiền xu cổ thời phong kiến qua các thời kỳ dành cho sưu tầm hoặc phong thủy cực tốt.

13 posts / 0 new
Bài gửi cuối

MS 25: Tiền Khải Định Thông Bảo đúc tay ít gặp thời vua Khải Định nhà Nguyễn năm 1916-1925 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 26: Tiền Thành Thái Thông Bảo thời vua Thành Thái nhà Nguyễn năm 1889-1907 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 27: Tiền Bảo Đại Thông Bảo hậu thập văn thời vua Bảo Đại nhà Nguyễn năm 1926-1945 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 28: Tiền Đồng Khánh Thông Bảo thời vua Đồng Khánh nhà Nguyễn năm 1886-1888 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 29: Tiền Minh Mạng Thông Bảo thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn năm 1820-1840 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 30: Tiền Minh Mạng Thông Bảo kẽm thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn năm 1820-1840 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 31: Tiền Tự Đức Thông Bảo thời vua Tự Đức nhà Nguyễn năm 1848-1883 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 32: Tiền Tự Đức Thông Bảo hậu lục văn thời vua Tự Đức nhà Nguyễn năm 1848-1883 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 33: Tiền Gia Long Thông Bảo hậu lục văn thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 34: Tiền Gia Long Thông Bảo thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

 

MS 34: Tiền Gia Long Thông Bảo kẽm hậu thất phân thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

 

MS 35: Tiền Gia Long Thông Bảo hậu chấm 3h thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 36: Tiền Gia Long Thông Bảo thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

 

MS 37: Tiền Nguyên Phong Thông Bảo nhà Tống TQ năm 11xx còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

 

MS 38: Tiền Trị Bình Thánh Bảo thời Mạc Thiên Tứ năm 1736 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 39: Tiền An Pháp Nguyên Bảo thời Mạc Thiên Tứ năm 1736 còn đẹp giá 100K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 40: Tiền Thiệu Trị Thông Bảo thời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn năm 1841-1847 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 41: Tiền Đại Hòa Thông Bảo thời vua Lê Nhân Tông nhà hậu Lê năm 1443-1453 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 42: Tiền Thiệu Bình Thông Bảo thời vua Lê Thái Tông nhà hậu Lê năm 1434-1439 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 43: Tiền Hồng Đức Thông Bảo thời vua Lê Thánh Tông nhà hậu Lê năm 1470-1497 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 

 

 

MS 44: Tiền Quang Thuận Thông Bảo thời vua Lê Thánh Tông nhà hậu Lê năm 1460-1469 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

MS 34: Tiền Gia Long Thông Bảo thời vua Gia Long nhà Nguyễn năm 1802-1819 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

Các trang

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn