Mừng sinh-nhật: Anh Binhnguyen

1 post / 0 new
Mừng sinh-nhật: Anh Binhnguyen
Mừng sinh-nhật anh Binhnguyen
 
Mỗi năm chỉ có một ngày này, thân chúc anh luôn là "Tiền Vô Như Nước Sông Đà". Tình thân.
 
Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn