Mừng sinh-nhật: Anh Trương Tựu (Sóc Sà Bay)

1 post / 0 new
Mừng sinh-nhật: Anh Trương Tựu (Sóc Sà Bay)
Mừng sinh-nhật anh Trương Tựu (Sóc Sà Bay)
 
Mỗi năm chỉ có một ngày này, thân chúc bác có 365 ngày thật "đã đời" nhé. Tình thân.
 
Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn