Nhờ bác Xóm Trưởng đấu giá cặp Bose 301 trên ebay.com

2 posts / 0 new
Bài gửi cuối
Nhờ bác Xóm Trưởng đấu giá cặp Bose 301 trên ebay.com
Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Cập nhật lần cuối: 13/10/2017 - 11:20

Bạn thân,

Bạn nên oánh giây kẽm thẳng vào điện Kremlin rón-rén thỏ thẻ với Ngài Tổng-Thông Nga pu.tin (0938-220.005) cho biết giá cao nhất bạn kham được là bao.  Thân chúc bạn được "mèo mù vớ cá rán".  Tình thân.

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn