Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn

1 post / 0 new
Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn

Tổ hợp Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh có 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật – Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-cỡ lớn.

Khác biệt lớn nhất của Xưởng là xây dựng Phòng nghiên cứu và phát triển mẫu tượng Phật, để kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật Phật giáo cổ.

Xem nhanh Hồ sơ năng lực của Xưởng bằng điện thoạihttps://drive.google.com/file/d/1RGZVf6dRid2u5A0o304P0HBhfI2y_5ga/view?usp=sharingTỔ HỢP XƯỞNG TƯỢNG PHẬT GỖ PHÚC MINH:

☎ đặt tạc: 0967 302 774 (Zalo)

Địa chỉ Xưởng: Số 560, đường Vân Hà, thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

Google Map: https://goo.gl/maps/FBLKRBex3n82

Website chính thức: www.tuongphatgo.vn

Website tượng truyền thần: www.tuongbanthan.com

Website tượng Quan âm: www.tuongquanam.net

Facebook: www.fb.com/tuongphatgo.vn

Mất 30 phút ô tô từ SB Nội Bài đến Xưởng Phúc Minh

 

3 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

2 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

1 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

7 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

6 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

 

4 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

 

15 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

5 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

 

17 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

 

16 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

 

14 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

13 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

12 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

11 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

10 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

9 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn 

8 Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn

 

Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh, 75 năm, 3 đời tạc tượng Phật Bồ tát gỗ- thờ- có hồn-lớn
Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá

Xưởng tạc tượng Phật Phúc Minh
Điện thoại: 0967302774
Website: http://www.tuongphatgo.vn | www.tuongbanthan.com
Facebook: www.facebook.com/tuongphatgo.vn
Địa chỉ: thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn