KC1122: RAY-BAN Cats NYLON FRANCE mắt G31 silver miror

1 post / 0 new
KC1122: RAY-BAN Cats NYLON FRANCE mắt G31 silver miror

Mẫu số 1122:

Càng phải khắc:  BAUSH & LOMB FRAME FRANCE

Càng trái khắc: NYLON FRANCE

Ngang kính: 14,5cm

Gía: 7.500.000

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn