Phụ-Nữ Saigon Trước 1975

1 post / 0 new
Phụ-Nữ Saigon Trước 1975

Được em bạn Petrus Ký thân yêu gửi cho link này, nay xin phép sẻ chia cùng anh chị.  Tình thân.

https://www.youtube.com/watch?v=9Bkt9cP_wmM

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Cập nhật lần cuối: 31/05/2017 - 07:56

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn