Bán tem Việt Nam

7 posts / 0 new
Bài gửi cuối
Bán tem Việt Nam

Shop tem Việt Nam

Liên hệ: 0933 41 35 30 - 03699 06518
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân

Số tài khoản ngân hàng:
Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Đông Á bank: 0109974027

-------------------------------------------

T1: 150k

 

T2: 200K

 

T3: 200k

 

T4: 800k

 

T5: 150K

 

T6: 250K

 

T8: 150K

 

T9: 150K

 

T10: 250K

 

T11: 200K Bì thực gửi trong quân đội VNCH

 

T12: 200k Bì thực gửi dán tem quân bưu, gửi trong quân đội

 

T13: 200K, Bì KBC thực gửi trong quân đội VNCH

 

T14: 250k Bì thực gửi dán tem hoàng tử Bảo Long

 

T15: 250K

 

T16: 250k

 

T17: 150K

 

T18: 200K

 

T19: 150K

 

T20: 150K

 

 

 

 

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Cập nhật lần cuối: 21/02/2019 - 17:20

Huy dạy vi tính

T21: 150K

 

T22: 300K, bán tem xưa

 

T23: 300K

 

T24: 200K

 

T25: 150K

 

T26: 150K Bì thực gửi dán tem in đè giá mặt, xưa tầm tem

 

T27: 300k

 

T28: 250k

 

T29: 200K

 

T30: 1200K

Cập nhật lần cuối lúc CN, 24/02/2019 - 11:57.

Huy dạy vi tính

T31: 250K

 

T32: 250K

 

T33: 200K, quân thư

 

T34: 150K

 

T35: 150K, dán tem in đè giá mặt, tem xưa

 

T36: 200K

 

T37: 150K, Bì thực gửi KBC, tem xưa

 

T38: 150K, bì thực gửi phát triển ngư nghiệp

 

 

 

Cập nhật lần cuối lúc CN, 24/02/2019 - 12:13.

Huy dạy vi tính

T39: 200k

 

T40: 150K

 

T41: 200K

 

T42: 150K

Xem thêm tại: https://temxua.wordpress.com/

Huy dạy vi tính

T43: 200K

 

T44: 120K

 

T45: 300k Cặp tem khác khổ

 

T46: 200k 4 Tem đông dương không in đè và in đè

 

T47: 150K 

 

T48: 150K

 

T49: 120K

 

T50: 400K 2 tem

Huy dạy vi tính

T51: 150k

 

T52: 150K

 

T53: 180K

 

T54: 250k

 

T55: 80k

 

T56: 150K

 

T57: 60k

 

T58: 80K

 

T59: 80K

 

T60: 80K

Cập nhật lần cuối lúc T6, 01/03/2019 - 17:19.

Huy dạy vi tính

T61: 250K

 

T62: 200K

 

T63: 150K

 

T64: 80K

 

T65: 150K

 

T66: 200K

 

T67: 250K

 

T68: 300K

 

T69: 80K

 

T70: 300K

Xem chi tiết tại: tem đông dương indochine

 

 

Huy dạy vi tính

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn