Shop tiền xu cổ thời phong kiến qua các thời kỳ dành cho sưu tầm hoặc phong thủy cực tốt.

13 posts / 0 new
Bài gửi cuối
Shop tiền xu cổ thời phong kiến qua các thời kỳ dành cho sưu tầm hoặc phong thủy cực tốt.

Chủ shop Lê Duy Phương 

ĐT: 0902.96.04.96 
TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG
Phí vận chuyển: 20K/lần.
Nhận gạch trong vòng 48h, nếu có thay đổi người mua vui lòng thông báo cho chủ Shop, quá thời gian trên coi như hủy gạch. Chủ Topic có quyền bán cho người khác...
 
Đánh giá: 
5
Average: 5 (1 đánh giá)

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 1: Tiền Thuận Thiên Nguyên Bảo thời vua Lê Thái Tổ nhà hậu Lê năm 1428-1433 còn đẹp giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 món ăn

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:42.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 2: Đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam là tiền Thái Bình Hưng Bảo thời vua Đinh Tiên Hoàng nhà Đinh năm 970-979 còn đẹp giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:40.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 4: Tiền Cảnh Hưng Thông Bảo thời vua Lê Hiển Tông nhà Lê Trung Hưng năm 1740-1786 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 nhẫn

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:37.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 4: Tiền Cảnh Hưng Thông Bảo thời vua Lê Hiển Tông nhà Lê Trung Hưng năm 1740-1786 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:37.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 5: Tiền Chiêu Thống Thông Bảo thời vua Lê Mẫn Đế nhà Lê Trung Hưng năm 1787-1788 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:35.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 6: Tiền Cảnh Thịnh Thông Bảo thời vua Nguyễn Quang Toản con vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1703-1801 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 văn bản

 nhẫn

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 11:33.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 7: Tiền Cảnh Thịnh Thông Bảo thời vua Nguyễn Quang Toản con vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1703-1801 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 văn bản

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 8: Tiền Quang Trung Thông Bảo thời vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1788-1792 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 9: Tiền Quang Trung Thông Bảo thời vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1788-1792 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 10: Tiền Quang Trung Thông Bảo thời vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1788-1792 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 11: Tiền Quang Trung Thông Bảo thời vua Quang Trung nhà Tây Sơn năm 1788-1792 giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 12: Tiền Đại Hòa Thông Bảo thời vua Lê Nhân Tông nhà hậu Lê năm 1443-1453 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 13: Tiền Đại Hòa Thông Bảo thời vua Lê Nghi Dân nhà hậu Lê năm 1459 còn đẹp giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 14: Tiền Đại Hòa Thông Bảo thời vua Lê Nhân Tông nhà hậu Lê năm 1443-1453 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 15: Tiền Đại Hòa Thông Bảo thời vua Lê Nhân Tông nhà hậu Lê năm 1443-1453 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 16: Tiền Thiệu Bình Thông Bảo thời vua Lê Thái Tông nhà hậu Lê năm 1434-1439 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 17: Tiền Hồng Đức Thông Bảo thời vua Lê Thánh Tông nhà hậu Lê năm 1470-1497 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 18: Tiền Hồng Thuận Thông Bảo thời vua Lê Tương Dực nhà hậu Lê năm 1509-1516 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

 

MS 19: Tiền Cảnh Thống Thông Bảo thời vua Lê Hiến Tông nhà hậu Lê năm 1498-1504 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 

MS 20: Tiền Cảnh Thống Thông Bảo thời vua Lê Hiến Tông nhà hậu Lê năm 1498-1504 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 21: Tiền Quang Thuận Thông Bảo thời vua Lê Thánh Tông nhà hậu Lê năm 1460-1469 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 22: Tiền Hồng Đức Thông Bảo thời vua Lê Thánh Tông nhà hậu Lê năm 1470-1497 còn đẹp giá 150K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

MS 23: Tiền Minh Đạo Nguyên Bảo thời vua Lý Thái Tông nhà Lý năm 1042-1043 còn đẹp giá 400K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

 văn bản

 văn bản

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Cập nhật lần cuối lúc T6, 29/12/2017 - 12:07.

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

MS 24: Tiền Khải Định Thông Bảo đúc máy thời vua Khải Định nhà Nguyễn năm 1916-1925 còn đẹp giá 50K. Liên hệ: 0902.96.04.96

 

TK Vietcombank: 0501000014187, chi nhánh Vĩnh Lộc, HCM.
TK Agribank: 6380205063499, chi nhánh Bình Thạnh, HCM.
TK Vietinbank: 711A76578082, chi nhánh 9, HCM.
TK Sacombank: 060137423076, chi nhánh Gò Vấp, HCM.
Chủ TK LÊ DUY PHƯƠNG

Các trang

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn