Tuyết Sơn Tu Khổ Hạnh

1 post / 0 new
Tuyết Sơn Tu Khổ Hạnh

Đồng ta đúc , cao gần 80 cm , nặng gần 80 kg , diện ngài đẹp miễn bàn, ten đồng đã xuống màu thời gian , đồ cũ , alo 0902001872

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn